MUDr. Miroslava Vandová
praktický lékař pro děti a dorost

POSUDKY O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI

Posudky o zdravotní způsobilosti jsou vždy doprovázeny vyšetřením dítěte a administrativou, proto takové posudky nelze vystavovat na počkání.

Na vystavení posudku se objednejte.
Je-li dítě v péči odborné ambulance (alergologie, kardiologie, neurologie, …), je nutné, abychom pro posudek od Vás měli zprávu z poslední kontroly.

Vystavování posudků je v kompetenci pouze registrujícího lékaře. Proto v době našeho zástupu nežádejte o posudky zastupujícího lékaře.

ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST K BRIGÁDĚ ČI PRÁCI

V kompetenci dětského lékaře je vydávat posudky o zdravotní způsobilosti k práci pouze v kategorii č. I. a součástí práce nesmí být činnost, která má stanoveny podmínky zdravotní způsobilosti jiným právním předpisem (vč. Vyhlášky č. 79/2013 Sb.). 
Posudek je vydáván na základě písemné žádosti žadatele – formulář připraví zaměstnavatel.

Jedná-li se o jinou kategorii práce, než je dětský lékař oprávněn posoudit, bude žadateli vypracován výpis z dokumentace – nelze vystavit na počkání.

ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST K TĚLESNÉ VÝCHOVĚ A SPORTU

PLDD je oprávněn vydávat posudek o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově, organizovanému, neorganizovanému a výkonnostnímu sportu.

V případě vrcholového sportu či studiu na sportovní škole posudek o zdravotní způsobilosti vydává tělovýchovný lékař

Vystavení posudku je spojeno s celkovou prohlídkou.

Mějte s sebou:

  • vyplněnou Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu – požadujíci sportovní klub vyplní o jaký sport se jedná a jakou prohlídku požaduje
  • vyplněný Dotazník sportovce ke zjištění potenciálně zjistitelných nemoci srdce s vysokým rizikem náhlé srdeční smrti

Stáhnout dotazník sportovce

  • výkonnostního sportu je nutné přinést výsledek klidového EKG – obednejte se na dětskou kardiologickou ambulanci
  • zdravotně náročné sportovní disciplíny (např. ragby, box, kickbox, zápas, judo, karate, další bojové a úpolové sporty s plným kontaktem nebo motorismus, podrobněji v  příloze č. 1 k vyhlášce č. 391/2013 Sb. ) je vyžadováno zátěžové vyšetření včetně monitorace EKG a krevního tlaku – objednejte se na dětskou kardiologickou ambulanci. V případě potřeby EKG vyšetření zvažte provedení prohlídky u tělovýchovného lékaře – provede vyšetření včetně EKG a vystavení posudku během jedné návštevy. (Některé pojišťovny sportovní prohlídky proplácí.)

ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST PRO ŘÍZENÍ VOZIDEL

Posudek se vydává na základě lékařské prohlídky. 

Nosíte-li brýle/kontaktní čočky, mějte s sebou zprávu od očního lékaře s vyjádřením, zdali jsou splněny podmínky pro řízení s nutností korekce zrakové vady. 

ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI PRO ÚČAST NA TÁBORECH A ŠKOLNÍCH ZOTAVOVACÍCH AKCÍCH

Má-li dítě splněnou preventivní prohlídku (do 3 měsíců od prohlídky) a máme dostupné poslední zprávy z odborných ambulancí, je možno využít telefonické domluvy a následně si posudek vyzvednout. Žadatel hradí vystavení posudku.

Pokud je posudek žádán po uplynutí 3 měsiců od PP – nutné objednat se k prohlídce, přinést zprávy z posledních odborných vyšetření.
Žadatel hradí pohlídku + vystavení posudku. 

Platnost posudku je 24 měsíců.

ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST KE STUDIU

Mějte s sebou:

  • vyplněnou přihláškou ke studiu na střední škole s uvedenými kódy studijních oborů

Na základě studijního oboru se kontrolují relevantní zdravotní omezení (dle Nařízení vlády 211/2010 ve znění nařízení vlády 367/2012). 

V případě nutnosti bude potřeba dostavit se k vyšetření.

V případě nalezení rozporu může být požadováno vyjádření odborného lékaře a posudek je vystaven až na základě jeho rozhodnutí

2024 © MUDr. Miroslava Vandová - praktický lékař pro děti a dorost
Webdesign: David Kohout